Všeobecné podmínky a Storna

Ochrana spotřebitele:

Ubytovatel poskytuje svým hostům před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 až 1820 zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník v platném znění:

Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele:

Felbaba s.r.o.
IČ 11923571,

sídlo 790 82 Písečná  292, 
adresa pro doručování elektronické pošty: kam@nalov.cz,
webové stránky http//www.nalov.cz,
telefonní číslo + 420777202083.

Hlavní předmět podnikání: hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,  obory činnosti - ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých,provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.

Ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek prostřednictvím svých internetových stránek, dalších rezervačních systémů, jako například booking com, pomocí reklamních materiálů.

Nabídka je platná za podmínek a po dobu v ní uvedenou, přičemž ubytovatele si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o ubytování. Cena poskytované služby je uvedena v aktuálním ceníku.

Nabídka a podmínky se považují za závazné ze strany ubytovatele až okamžikem doručení písemného nebo elektronického seznámení se s vymezenými konkrétními podmínkami nabídky dle klientovy poptávky zaslané prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na webových stránkách ubytovatele nebo jiném webu, který ubytovatel používá nebo po jiném způsobu doručení poptávky ze strany klienta, přičemž ubytovatel v ní vymezí lhůtu pro přijetí ze strany klienta, včetně kalkulace ceny ubytování a služeb, platebních podmínek a pokynu k platbě, který zašle po obdržení poptávky ubytování a služeb.  V případě že objednávka se uskutečňuje prostřednictvím rezervačního systému boxing.com, tak platí podmínky publikované na tomto webu.

Smlouva o ubytování je uzavřena okamžikem, kdy ubytovatel doručí klientovi písemné nebo elektronické potvrzení o rezervaci, které obsahuje zejména tyto údaje: kontaktní údaj ubytovatele, kontaktní údaj klienta, termín příjezdu, termín odjezdu, počet nocí, počet osob a pokyny k platbě, ceny ubytování a služeb.  Okamžikem doručení potvrzení o rezervaci se ubytovatel zavazuje klientovi zabezpečit ubytování a služby v rozsahu a za podmínek  uvedených v potvrzení rezervace  a klient se zavazuje ubytovateli uhradit cenu ubytování a služeb způsobem a za podmínek uvedených v potvrzení rezervace. Klient se současně zavazuje dodržovat a řídit se podmínkami smlouvy o ubytování a dodržovat ubytovací řád.

Stornopoplatky při zrušení rezervace ubytování:

  1. V případě zrušení rezervace po vytvoření rezervace klient zaplatí  50%  z  celkové prodejní ceny.
  2. V případě zrušení rezervace méně než 7 dní před  dohodnutým  příjezdem zaplatí 100%  z celkové prodejní ceny.

Ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele či zprostředkovatele, jehož číslo a variabilní symbol je klientům sdělován písemně.

Náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby.

K vyřizování stížnosti spotřebitelů je příslušná ČOI, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

Vztah mezi ubytovatelem a klientem - ubytovaným se řídí právními předpisy České republiky.